Osoby zgłaszające się na pierwszą wizytę powinny zostać zapoznane z warunkami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz dopełnić odpowiednich formalności.

Pierwsza konsultacja obejmuje:

/ analizę dostępnej dokumentacji medycznej,

/ badanie,

/ przedstawienie oraz zaakceptowanie przez pacjenta planu terapii,

/ godzinną terapię.

W związku z powyższym osoby zgłaszające się na pierwszą wizytę prosi się o zabranie luźnego stroju sportowego oraz całej dostępnej dokumentacji medycznej związanej z aktualnym problemem.